Σήμερα η καταβολή των δώρων για ανέργους και εργαζόμενους

Τελευταία μέρα για την καταβολή του δώρου στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Οι εργαζόμενοι που εργάσθηκαν από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου, δικαιούνται το σύνολο του Δώρου των Χριστουγέννων που είναι ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

 Όσοι εργάσθηκαν για μικρότερο χρονικό διάστημα είτε λόγω απόλυσης είτε λόγω οικειοθελούς θα λάβουν ποσοστό του δώρου Χριστουγέννων . Το δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται πάντα μέχρι την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους και υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, ενώ δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα. Σε περίπτωση μη καταβολής του δώρου Χριστουγέννων από τον εργοδότη, προβλέπεται ποινή φυλάκισης έως έξι μήνες και χρηματική ποινή, της οποίας το πόσο δεν μπορεί να ορίζεται κάτω του 25% ούτε πάνω του 50% του οφειλόμενου ποσού.
Σήμερα Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου θα καταβάλει το δώρο των Χριστουγέννων στους επιδοτούμενους ανέργους και ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Επίσης, θα καταβληθεί και το δώρο Χριστουγέννων των δικαιούχων της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού, δεν απαιτείται η προσέλευση των δικαιούχων στις υπηρεσίες του Οργανισμού για τις παραπάνω παροχές, καθόσον οι πιστώσεις θα γίνουν από τη Διοίκηση του Οργανισμού στους Τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

διαβάστε επίσης

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...