Δώρο Πάσχα: Πότε καταβάλλεται - Ποιοι το δικαιούνται

Το δώρο Πάσχα το δικαιούνται όσοι απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, δηλαδή όχι οσοι απασχολούνται με σύμβαση έργου ή με μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών και μάλιστα οι μισθωτοί το δικούνται είτε είναι αορίστου χρόνου, είτε είναι ορισμένου χρόνου (δηλαδή λήγει σε ορισμένο χρονικό διάστημα η σύμβασή τους). Για τον τρόπο υπολογισμού έχει σημασία αν οι εργαζόμενοι πληρώνονται με μισθό ή με ημερομίσθιο. Υπάρχει μια χρονική περιόδος αναφοράς με βάση την οποία γίνεται ο υπολογισμός η οποία είναι από την 1η Ιανουαρίου 2013 μέχρι τις 30 Απριλίου του 2013. Αν κάποιος εργαζόμενος εργάστηκε ολοκληρο το διάστημα αυτό παίρνει μισό μηνιαίο μισθό και εάν αμοίβεται με ημερομίσθιο, παίρνει 15 ημερομίσθια....
Αν όμως έχει δουλέψει συγκεκριμένες μέρες ή μήνες σε αυτό το διάστημα, είτε γιατί δεν είχε προσληφλθεί, είτε γιατί απολύθηκε, είτε γιατί αποχώρησε οικειοθελώς, τότε λαμβάνει αναλογία δώρου.
ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΔΩΡΟΥ Εάν ένας εργαζόμενος πληρώνεται με μισθό, παίρνει το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού για όσους μήνες έχει δουλέψει στην περιόδο αναφοράς. Εάν ο εργαζόμενος πληρώνεται με ημερομίσθιο, λαμβάνει ένα ημερομίσθιο για κάθε 8 ημερολογιακές μέρες απασχόλησης. Εάν κάποιος έχει δουλέψει λιγότερο από 8 μέρες, επισης δικαιουται δώρο Πάσχα με βάση το κλάσμα που προκύπτει για τις λιγότερες από τις 8 μέρες. ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΔΩΡΟ Το Δώρο του Πάσχα πρέπει να καταβάλλεται το αργότερο μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη. Φέτος όμως επειδή η Μεγάλη Τετάρτη συμπίμπτει με την Πρωτομαγιά πρεπει να καταβληθεί μέχρι τη Μεγάλη Τρίτη, 30 Απριλίου. Στο δώρο παρακρατούνται εισφορές υπέρ του ΙΚΑ και φόρος μισθωτών υπηρεσιών.
 ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Το δώρο Πάσχα πρέπει να καταβληθεί μόνο σε χρήμα και όχι σε είδος, δηλαδή σε αρνί ή άλλο προϊόν. Δε συνυπολογίζονται στο δώρο οι μέρες που απουσίαζε δικαιολογημένα ο μισθωτός απο την εργασία του. Αντίθεται συνυπολογίζεται ο χρόνος που οι γυναίκες λείπουν νομιμα για τοκετό. Η μη καταβολή του δώρου εκτός από παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας συνιστά και ποινικό αδίκημα που διώκεται αυτόφωρα από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

διαβάστε επίσης

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...